รู้จักกัน

ฟิฟทีนมูฟ” เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวขนาดกะทัดรัด ภายใต้กรอบ “ยุติการเสียดินแดนครั้งที่ ๑๕” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลุ่มและเว็บไซต์ ใช้โลโกและสัญลักษณ์  “๑๕th move”  จากจุดเริ่มและการดำเนินงานโดยภาพใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่ก็มิได้จำกัดอยู่เฉพาะกับชายแดนทิศนี้

ยุทธศาสตร์หลักตั้งต้น คือ “กวงตีง” เพราะเหตุที่ว่า กลุ่มเป็นแต่เพียงประชาชนตัวเล็กน้อยที่ไม่ได้มีบทบาทในส่วนของการตัดสินใจนโยบาย และไม่มุ่งหวังเข้าถึงการตัดสินใจระดับนโยบาย หากแต่มุ่งเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวในลักษณะงานเบื้องหลัง ขณะที่งานซึ่งปรากฎต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และรูปแบบอื่น ฟิฟทีนมูฟนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงทางวิชาการ และความเคลื่อนไหวของประเทศคู่พิพาท กรณีพิพาทและประเด็นเกี่ยวเนื่อง

จึงจะเห็นว่าบทบาทหลักที่คนกลุ่มเล็กจำนวนหนึ่งในสังคมรู้จักฟิฟทีนมูฟ คือ การรายงานความเคลื่อนไหวของกัมพูชา และเกาะติดอย่างใกล้ชิด กระทั่งบางส่วนเข้าใจว่าฟิฟทีนมูฟเป็น “สำนักข่าว” หนึ่ง

ฟิฟทีนมูฟเกิดจากการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันของทีม “คน-มี-นอ” คือ หน่อย เน และนิม ที่แรกเริ่ม เกี่ยวข้องและทำงานเบื้องหลังร่วมกับภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทั่งเริ่มทำเว็บไซต์อย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อภายหลังถอนตัวออกจากภาคีฯ ทำงานในฐานะคนเบื้องหลังร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีไทย-กัมพูชา และนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฟิฟทีนมูฟทำงานในส่วนของเว็บไซต์อย่างเข้มข้น คู่ขนานกับงานภาคสนาม

ความกะทัดรัดที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วย ๓ ชีวิตเล็ก ๆ ประกอบด้วย “หน่อย” ดูแลในส่วนของงานผลิตสื่อ กราฟฟิกและเป็นบรรณาธิการเว็บ “เน” รับผิดชอบการรายงานความเคลื่อนไหวและบทความ ดูแลความเป็นปกติของเว็บไซต์ “นิม” ทำหน้าที่ในงานประสานเรื่องต่าง ๆ

ในหลายโอกาส ฟิฟทีนมูฟเคลื่อนไหวหรือทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ แต่เป็นเฉพาะกรณี เฉพาะเรื่อง เฉพาะงาน ที่อาจเรียกรวม ๆ ว่าเป็น “เฉพาะกิจ” โดยปฏิเสธความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือการตัดสินใจของกลุ่มองค์กรใด ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคการเมือง องค์กรสื่อหรืออื่น ๆ เป็นอิสระในแนวทางและหลักคิดที่ว่า “ไม่เอาถ้วย ไม่เอาหน้า ไม่เอาศรัทธา และไม่เอาเงิน

เหล่านี้คือความเป็น “ฟิฟทีนมูฟ” หากมีความประสงค์จะให้การสนับสนุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ยุติการเสียดินแดนครั้งที่ ๑๕” สามารถอ่านรายละเอียดที่หน้า “” และย้อนอ่านเรื่องราวที่ผ่านมาได้ที่ “” ติดตามความเคลื่อนไหว การรายงานสถานการณ์ได้ที่เว็บไซต์โดยตรง หรือผ่าน และช่องทาง Social Media เช่น Twitter  ที่ และ ติดต่อทีมงานผ่านอีเมลได้ที่ contact [at] 15thmove.net

———————————————————————————-
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔