เปิดแถลงการณ์ ICAPP กรณีปราสาทพระวิหาร

ดูว่ากัมพูชามีความพยายามอย่างมากและไม่หยุดนิ่งที่จะทำความเข้าใจกับนานาชาติว่าปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบเป็นของกัมพูชา ขณะที่รัฐบาลไทยโดยการนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ วุ่นวายอยู่กับแต่งเรื่องหลอกคนไทย ขยันปั้นน้ำลายและตัวอักษรเพื่อชวนเชื่อให้คนเข้าใจว่าตัวนายกรัฐมนตรีพยายามอย่างสูงที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียดินแดนและอธิปไตยเหนือชะง่อนผาหนึ่งบนเทือกเขาดงรัก ขณะความจริงในพื้นที่เป็นตรงกันข้าม

icapp-statement2

ในการประชุมนานาชาติพรรคการเมืองเอเชีย หรือ International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นที่รวมของตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยที่ครั้งล่าสุดมีการพูดคุยกันในประเด็นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ปัญหาพลังงาน เช่นเดียวกันการจัดการกรณีพิพาทในประเทศเอเชีย

ซึ่งภายหลังการประชุม รัฐบาลกัมพูชาได้ใช้โอกาสนี้นำคณะผู้แทนพรรคการเมืองเดินทางเยือนโบราณสถานของกัมพูชาหลายแห่ง โดยเฉพาะนครวัดในจังหวัดเสียมราฐ และปราสาทพระวิหาร โดยนัยยะเพื่อแสดงสิทธิและสถานะความเป็นเจ้าของปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ ทั้งเพื่อบอกกล่าวว่า

ภายหลังการเดินทางเยือนปราสาทดังกล่าวคณะกรรมการของ ICAPP ได้ออกแถลงการณ์ร่วม “Statement of the Standing Committee of the International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) on their visit to the Angkor Archeological Sites and the Temple of Preah Vihear, World Heritage Sites, Cambodia, 4th-5th December, 2 010”  โดยมีผู้ลงนาม ๙ คน ซึ่งรวมถึงกรรมการจากฟิลิปปินส์ บาร์เรน เนปาล เวียดนาม และจีน

แถลงการณ์ดังกล่าวเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เนื้อหาในสามย่อหน้าสุดท้ายพูดถึงกรณีปราสาทพระวิหารเป็นการเฉพาะ ซึ่งแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทยดังนี้

สมาชิกคณะกรรมการซึ่งปรากฎนามเมื่อได้เยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเขมรชิ้นเอกอันล้ำค่า สร้างโดยกษัตริย์ชัยวรมัน ที่ ๒ ตั้งอยู่บนปลายแหลมของเขาดงรักในจังหวัดพระวิหาร บรรดาสมาชิกได้ยืนยันถึงความสำคัญต่อนานาชาติและคุณค่าอันโดดเด่นไพศาล บริสุทธิ์ สำคัญและยอดเยี่ยมของปราสาทตามมาตรฐานทางวัฒนธรรมของยูเนสโกซึ่งได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการได้แสดงความพึงใจต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทเป็นมรดกโลก ที่เมืองควิเบค ประเทศแคนนาดา

สมาชิกได้แสดงความพึงใจโดยเต็มเปี่ยมต่อผลการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๐๕ ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยปราศจากข้อโต้แย้ง

สมาชิกคณะกรรมการดังปรากฎเรียกร้องต่อประชาคมนานาชาติให้การช่วยเหลือโดยทันทีในการฟื้นฟู อนุรักษ์และปกป้องปราสาท ตัวอย่างของ ICC-Angkor ควรนำเป็นต้นแบบสำหรับแหล่งโบราณสถานปราสาทพระวิหาร

นี่คือความพยายามของกัมพูชาที่จะใช้ทุกโอกาสที่มีในการทำความเข้าใจต่อเวทีนานาชาติ รับรองสถานะความเป็นเจ้าของ ทั้งได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อเป็นตราประทับในการยืนยันการยอมรับ เห็นพ้องของนานาชาติที่จะยื่นต่อยูเนสโกในการประชุมคราวหน้า ทั้งตอกย้ำถึงความเห็นพ้องของนานาชาติต่อ ๑) การตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ๒) การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก และ ที่น่ากังวลสุด คือ ๓) การสนับสนุนการตั้ง ICC ของ ๗ ชาติที่จะเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการและแบ่งปันผลประโยชน์

ระหว่างที่เขมรกำลังรุกอย่างหนักและต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีไทยอาจอยู่ระหว่างการขบคิดว่าจะปั้นเรื่องโกหกใดมาหลอกลวงคนไทยอีก ..เวรกรรมของประเทศโดยแท้

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.