ยุติ

นับแต่ปี ๕๑ เป็นต้นมา ฟิฟทีนมูฟโดยไม่กี่คนได้ทำงานเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับการพิพาทเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา มาอย่างต่อเนื่อง ที่โดยส่วนใหญ่เป็นงานเบื้องหลังร่วมกับหลายกลุ่ม หลายฝ่าย และจัดทำเว็บเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี ๕๒ ที่ส่วนใหญ่รายงานความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องจากฝั่งกัมพูชาเป็นหลัก ฟิฟทีนมูฟเกาะติดความเคลื่อนไหวเข้มข้นขึ้นเมื่อเกิดเหตุ การใช้อธิปไตยของกัมพูชาบนแผ่นดินไทย ที่บ้านหนองจาน ในกรณี ๗ คนไทย ระหว่างนั้นทีมงานทำงานอย่างหนักทั้งภาคสนามและเว็บไซต์ตลอดช่วงปีใหม่ โดยไม่หยุดฉลองเทศกาล จนกระทั่งขณะปัจจุบัน

ด้วยความที่ต้องเกี่ยวข้องกับแหล่งข่าวและข้อมูลจากฝั่งกัมพูชา ที่ใช้ภาษาเขมรเป็นหลัก จากเดิมที่เราอิงอาศัยผู้อื่นในการแปลข่าวอยู่บ้างในบางระดับ สู่การลงมือศึกษาภาษาเขมรอย่างจริง ๆ จัง ๆ นับแต่ต้นเดือนมีนาคม ทำให้สามารถรายงานความเคลื่อนไหวได้อย่างถูกตรงและทันท่วงทีมากขึ้น

ช่วงเวลาที่ผ่านมา สื่อในหลายแขนงได้นำความเคลื่อนไหวที่เรารายงานในพื้นที่เล็ก ๆ แห่งนี้ กระจายต่อในสังคมในวงที่กว้างขึ้น นำไปสู่ผลหลายประการ ซึ่งในฐานะของเว็บไซต์และกลุ่มเคลื่อนไหวเล็ก ๆ เราใคร่ขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้

ขณะเดียวกัน สื่อหลายที่หลายแห่งนำรายงานความเคลื่อนไหว บทแปล จากที่นี่ไปใช้โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา นำเนื้อหาไปตกแต่งถ้อยคำเหมือนหาข่าวและแปลมาเอง เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่ หากแต่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๕๒ ที่อาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในสังคมที่จรรยาบรรณและความถูกต้องไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องหลัก ขณะที่เราเองก็ตรงเกินไปที่จะกระทำโดยอ้อมในฐานะสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านั้น และเรามองว่าการกระทำดังกล่าวขาดความเคารพต่อกัน และขาดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เพราะตั้งต้นของการทำงาน เรายึดถือเอาความถูกต้องเป็นหลักยึด จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่อาจจะปล่อยผ่านและทำไม่รู้ไม่เห็นต่อไป เราไม่หวังจะเรียกร้องอะไรจากใครนอกจากยุติที่ตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการยุติบทบาทของฟิฟทีนมูฟในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวของกัมพูชาลงชั่วคราวในเบื้องแรก

ในปัจจุบันเรื่องพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชา ค่อนข้างอยู่ในความสนใจของสื่อส่วนใหญ่ ความจำเป็นที่เราจะเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมก็มีเหตุผลน้อยลง ข่าวต่าง ๆ สามารถหาอ่านได้จากสำนักข่าวของไทยส่วนใหญ่ ทั้ง INN และที่อื่น ๆ ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ติดตามสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ขาดตกในข่าวสาร ในมุมนี้ ความจำเป็นที่ฟิฟทีนมูฟจะกลับมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของกัมพูชาจึงมีอยู่น้อยมาก

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ที่อาจจะเป็นบทสนทนาระหว่างกันครั้งสุดท้าย ฟิฟทีนมูฟขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข มีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต และได้ในทุกสิ่งหวังหากสิ่งเหล่านั้นถูกควรตามครรลอง ขอได้รับความขอบคุณอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website