เก็บบรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล

งาน ปิดห้อง ดูหนัง นั่งคุย.. “๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล”เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฟิฟทีนมูฟร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาท เขา พระวิหาร จัดงานปิดห้อง ดูหนัง นั่งคุย.. “๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล” ที่ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานเล็กๆ ในบรรยากาศเรียบง่าย สบายๆ ตามแบบฉบับของฟิฟทีนมูฟ ที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานในนามของฟิฟทีนมูฟเอง ชวนผู้ร่วมงานจำนวนจำกัดแค่ ๕๐ ท่าน นั่งดูหนังสั้น วีดีทัศน์แล้วตั้งวงสนทนา ..เปิดงานด้วยการแสดงเดี่ยวของศิลปิน สุนทร มีศรี ใน “ความงาม ความรัก การลงทัณฑ์” แล้วต่อด้วยหนังสั้น “๑๕ กรกฎา” บอกเล่าสองเหตุการณ์พ้องโดยวัฏฏะของประวัติศาสตร์ ที่เที่ยงวันที่ ๑๕ กรกฎา ๐๕ พลเอกประภาส จารุเสถียร (ยศขณะนั้น) กล่าวสุนทรพจน์ที่ลานปราสาทพระวิหาร แล้วเชิญเสาธงลงจากผาเป้ยตาดี ๔๖ ปีต่อมา พลตรีกนก เนตระคเวสนะ (ยศขณะนั้น) ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี นำกำลังขึ้นช่วยเหลือคนไทยบนเขาพระวิหาร เมื่อเที่ยง ๑๕ กรกฎา ๕๑ ที่เขมรถือกำหนดเอาว่าเป็นวันไทยรุกรานเขมร..บนแผ่นดินไทย

จากนั้นพาไป “ออกทะเล” กับความรู้เรื่องอาณาเขตทางทะเล เอ็มโอยู ๔๔ และเจซี ๔๔ ถกประเด็นพื้นทีทับซ้อนที่เขมรลากมั่วกับผลประโยชน์ปิโตรเลียม โดยสองวิทยากร ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลที่ร่วมร่างกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ และ ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ ผู้จุดประเด็น เอ็มโอยู ๔๔ และเกาะติดต่อเนื่องประเด็นพิพาทไทย-เขมร  ..ฟิฟทีนมูฟ เก็บภาพบรรยากาศงานมาฝาก

บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล
บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล บรรยากาศงาน ๑๕ กรกฎา ขึ้นเขา-ออกทะเล

คลิปวีดีโอบน “” ของฟิฟทีนมูฟ ประกอบด้วยหนังสั้น “๑๕ กรกฎา” วีดีทัศน์ “ออกทะเลกับเอ็มโอยู ๔๔” และวงเสวนา ๕ ช่วงตอน

ฟิฟทีนมูฟ ขอขอบคุณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เอื้อเฟื้อสถานที่ สมุนไพรอภัยภูเบศร สำหรับของชำร่วย FMTV ทีวีเพื่อมวลมนุษยชาติที่บันทึกเทปตลอดงานและออกอากาศทาง FMTV เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม และ ASTV ออกอากาศเทปงานฯ ในรายการคนเคาะข่าว เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม และขอขอบคุณคุณประสิทธิ์ ไชยชมพู ผู้สื่อข่าวกรุงเทพธุรกิจ รายงานข่าว

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website