ฟิฟทีนมูฟกลับมาอีกครั้ง

เว้นว่างความเคลื่อนไหวที่เว็บไซต์แห่งนี้ร่วมหลายเดือน ขณะที่ทีมงานทั้งสามคนไม่ได้ห่างหน้าหายตาไปไหนไกล แม้ไม่ปรากฎในข่าวหรือในที่นี้แต่ก็ยังทำกิจกรรมต่อเนื่อง ในประเด็นพระวิหารและประเด็นอื่น ๆ ในฐานะคนหลังฉากเหมือนเดิม

ระหว่างที่ความเคลื่อนไหวว่าด้วยอธิปไตยบนพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรของเขาพระวิหาร อันเกี่ยวเนื่องกับการนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกัมพูชากลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง ทีมงานกลับเข้าร่วมทีมกับหลายองค์กรภาคประชาชนขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในหลายโอกาส รวมถึงการแถลงข่าวถึงจุดยืน ท่าที ข้อเรียกร้อง และรวมถึงการทำงานเบื้องหลังในวันที่มีการออกรายการพิเศษ ถกประเด็นปัญหาเขาพระวิหาร กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ระหว่างความเคลื่อนไหวที่จะมีต่อเนื่องข้างหน้า เว็บไซต์ฟิฟทีนมูฟมีความจำเป็นที่ต้องกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง รายงานความเคลื่อนไหว กำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ และมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะเหตุการณ์หลายอย่างในอดีต ผ่านความทรงจำของคนร่วมสมัย ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและอื่น ๆ รวมถึงแผนงานใหญ่ที่ตระเตรียมไว้แล้ว..ในใจ

ฟิฟทีนมูฟจึงกลับมาอีกครั้ง โดยรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย โปรดติดตาม

About the Author

มะเน™

นักวิทยาศาสตร์-นักวิจัยอิสระ (Malacologist & Marine Science), ผู้เขียนและเจ้าของเว็บไซต์บอริ่งเดย์

Visit Website

Comments are closed.