มันต้องอย่างนี้!!

หลังจากหงิม ๆ ติ๋ม ๆ มานาน กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการประกาศตัดสัมพันธ์การทูตกับกัมพูชา ตบหัว “กุ๊ยริมชายแดน” สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน คว่ำขมำ ผ่านแถลงการณ์ “ ” ความว่า…

ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อกรณีรัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษา

05 พฤศจิกายน 2552 16:14:12

        ตามที่รัฐบาลกัมพูชาได้แต่งตั้ง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา และที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และยืนยันที่จะไม่ส่งตัว พ.ต.ท. ทักษิณฯ ให้กับไทยตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากได้รับการร้องขอนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแถลง ดังนี้
        1. รัฐบาลได้ชี้แจงกับรัฐบาลกัมพูชาไปแล้วในโอกาสต่างๆ ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ต้องอยู่เหนือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
        2. การดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับ พ.ต.ท. ทักษิณฯ ไม่สามารถแยกแยะออกจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศได้ และกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติ เนื่องจาก พ.ต.ท. ทักษิณฯ เป็นผู้หลบหนีคดีอาญา และยังคงมีบทบาททางการเมืองในประเทศอยู่
        3. การแต่งตั้ง พ.ต.ท. ทักษิณฯ เป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาและที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทย และเป็นการปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมของไทย รวมทั้งทำให้ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ส่วนบุคคลอยู่เหนือความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

        4. รัฐบาลไทยจึงนิ่งเฉยไม่ได้ และมีความจำเป็นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย ก็เพื่อจะให้ฝ่ายกัมพูชารับรู้ถึงความไม่พึงพอใจของประชาชนไทยทั้งปวง
        5. จากการดำเนินการของรัฐบาลกัมพูชา ทำให้รัฐบาลไทยจำเป็นต้องทบทวนสถานะความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และดำเนินการ ดังนี้
        5.1 เรียกเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กลับ 
        5.2 ทบทวนพันธกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา
        5.3 ทบทวนความร่วมมือต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยกำลังดำเนินการกับกัมพูชา ซึ่งการทบทวนนี้ รัฐบาลไทยจะกระทำด้วยความจำใจ เนื่องจากรัฐบาลไทยประสงค์มาโดยตลอดที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อพัฒนาการอยู่ดีกินดีของชาวกัมพูชา เพื่อลดช่องว่างของประชาชน และลดช่องว่างระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
                                        **********************************
                                                                                                        5 พฤศจิกายน 2552

หลังทีมงานฟิฟทีนมูฟทราบข่าวก็พูดเป็นคำเดียวว่า “มันต้องอย่างนี้!!” นี่คือสิ่งที่ต้องการและรอคอยมาเนิ่นนาน การเล่นไม้แรงบางระดับในระดับที่เหมาะสม จะเกรงใจหงอ ๆ อะไรกันนักหนา

ข่าวลึกรายงานว่าก่อนออกเป็นแถลงการณ์ฉบับนี้ เมื่อเช้ากระทรวงการต่างประเทศหารืออย่างเคร่งเครียด และในทางลึกกว่ามีการหารือกับผู้ใหญ่หลายฝ่ายของบ้านเมืองเพื่อขอการสนับสนุน

และด้วยทิศทางนี้ของรัฐบาล ซึ่งเรารับทราบความเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการฯ มาตั้งแต่เมื่อครั้งการประชุมอาเซียน จึงประกาศจุดยืนที่จะสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการดังกล่าว

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website