นายกฯ..ว่าไง?

ก่อนนี้นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคย “ปากดี” ไว้เมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสมัคร

นายกฯ ว่าไง?

บัดนี้ ความปรากฎชัดแล้วว่า เราเสียดินแดนโดยพฤตินัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกฯ..ว่าไง?

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website