ประหลาด!! ทักษิณจับมือฮุน เซน อีแร้งเขมรเพิ่มฉับพลัน

ฟิฟทีนมูฟ — ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประชากรอีกแร้งในเอเซียลดจำนวนลงอย่างมาก โดยนักวิจัยสังเกตพบการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ ๑๙๙๐ จนถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ กัมพูชาเป็นประเทศเดียวในปีที่ผ่านมาที่ประชากรอีแร้งเพิ่มจำนวน กลายเป็นแดนสวรรค์ของอีแร้ง

Vulture(sm)
ภาพชุมชนอีแร้งในกัมพูชาที่รวมตัวทุกสายพันธุ์กินซากสัตว์ด้วยกัน

ในปี ๒๕๔๖ นักวิจัยค้นพบสาเหตุเบื้องหลังการตายเป็นจำนวนมากของอีแร้งเอเชียที่สังเกตพบครั้งแรกในทศวรรษ ๑๙๙๐  มาจากยาแก้อักเสบที่ใช้ในปศุสัตว์ (veterinary drug diclofenac) อีแร้งได้รับยาจากการกินซากปศุสัตว์และตายด้วยภาวะไตวาย ขนาดของปัญหามีความรุนแรงมาก ประชากรของแร้งเอเชียสปีชีต่าง ๆ ลดลงกว่า ๙๖ เปอร์เซนต์ตั้งแต่ต้นทศวรรษ ๑๙๙๐

ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) ถูกห้ามใช้ในหลายประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามในกัมพูชาไม่มีการใช้ยาแก้อักเสบชนิดนี้อีกแล้ว แร้งเป็นสัตว์ที่หากินกว้างข้ามประเทศ ไดโคลฟีแนคที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการล่า ต่างมีผลต่อประชากรแร้งในกัมพูชา ปัจจุบันนักอนุรักษ์ได้จัดตั้ง “โรงทานแร้ง” ในที่ราบของประเทศซึ่งแร้งจะมาร่วมกินซากที่ปลอดภัย

Hun_Clan_01_(KS)
นี่ก็ภาพครอบครัวอีแร้งแห่งกัมพูชา ถ่าย ณ สถานที่แห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ

โครงการอนุรักษ์แร้งซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและกลุ่มอนุรักษ์ได้แถลงผลการสำรวจประชากรแร้งประจำปี ระบุว่าสายพันธุ์แร้งก้นขาว (Gyps bengalensis) แร้งปากเรียว (G. Tenuirostris) และแร้งอินเดียน (G. indicus) มีประชากรคงที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยประชากรรวมของทั้งสามสายพันธุ์มีทั้งสิ้น ๑๙๖ ตัว กลุ่มอนุรักษ์คาดหวังว่ากัมพูชาจะเป็นแหล่งลี้ภัยของแร้งและเป็นแหล่งกระจายแร้งไปทั่วเอเชียหลังไดโคลฟีแนคถูกเลิกใช้อย่างสิ้นเชิง

หมายเหตุ: เนื้อหาไม่เกี่ยวกับพาดหัวแต่จะหาเรื่องน่ะ ..เบา ๆ วันหยุดสุดสัปดาห์ครับ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.