เช้า ๑๐ ก.ย. ฮุน มาเณต นำคณะตัวแทนเยาวชน เยี่ยมทหารกองพลน้อยทหารราบ ๔๑ ที่ปราสาทตาเมือนและ กองพลน้อยทหารราบที่ ๔๒ ด้านอันลองแวง (บายนทีวี ๑๑ ก.ย.๕๔)

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.