ฮอเผยเตรียมส่งเอกสารถึงศาลโลกมีนาปีหน้า

ฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ ฉบับภาษาเขมร รายงานว่า นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เปิดเผยเมื่อช่วงเช้า (๗ ธ.ค. ๕๔) ว่า กัมพูชาอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อแก้รายงานของฝ่ายไทย โดยกำหนดส่งไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในเดือนมีนาคม ปีหน้า

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ไทยได้ยื่นข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Observations) อย่างเป็นทางการให้กับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีเนื้อหาประมาณ ๓๐๐ หน้า และภาคผนวกอีกประมาณ ๖๐๐ หน้า

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website