ฮุน มาเณต นำคณะเหยียบภูมะเขือและปราสาทพระวิหาร

ฮุน มาเณต นำคณะเหยียบภูมะเขือและปราสาทพระวิหาร พร้อมบวงสรวงขอให้ชนะศัตรูผู้รุกราน (นครวัต ๑๑ ก.ย.๕๔)

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.