ฮวยเซงเผยมีคนตายเพราะทุ่นระเบิด ๑๕๒ คนใน ๑๐ เดือน

ฮุน เซน ระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ ๑๑วานนี้ (๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔) ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ต่อต้านทุ่นระเบิด1 ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่า ในระยะเวลา ๑๐ เดือน ของปี ๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวิต ๑๕๒ คน จากทุ่นระเบิดในประเทศกัมพูชา โดยความพยายามอย่างหนักของรัฐบาลกัมพูชา ทำให้มีผู้เสียชีวิตลดลง ซึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผู้เสียชีวิต ๔๓๒๐ คน ต่อมาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ มีผู้เสียชีวิต ๘๐๐ คน และจาก พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มีผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ ๓๐๐ คน

--------------------------------------
  1. อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.