ฮวยเซงขอยูเอ็นดีพีช่วยเหลือค่าเลือกตั้งในกัมพูชาต่อเนื่อง

แฟ้มภาพ: ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาในโอกาสเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ต่อต้านทุ่นระเบิด ครั้งที่ ๑๑ นางเฮเลน คลาร์ค (HELEN CLARK) ประธานสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กรุงนิวยอร์ค ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔) ที่ตึกวิมานสันติภาพ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน เซน ได้ร้องขอให้ยูเอ็นดีพีสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งในกัมพูชาต่อเนื่อง พร้อมกล่าวขอบคุณต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้พยายามให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอด

ตามประกาศก่อนหน้าของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ใน พ.ศ.๒๕๕๕ กัมพูชาจะจัดให้มีการเลือกตั้งในหลายระดับ ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา (วุฒิสภา) การคัดเลือกคณะที่ปรึกษาระดับตำบลและแขวง จากนั้น พ.ศ.๒๕๕๖ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.