ถึกฮวยเซงเปิดการก่อสร้างถนนที่โพธิสัตว์ ตั้งเป้าลาดยาง ๕๐๕ กม. ๗ จว.

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างพิธีเปิดการก่อสร้างถนนลาดยาง จ.โพธิสัตว์กัมพูชาใหม่ รายงาน เมื่อช่วงเช้า (๑ ธ.ค. ๕๔) ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้เดินทางไปเปิดการก่อสร้างถนนลาดยาง DBST ความยาวกว่า ๘๐ กม. ใน จ.โพธิสัตว์1 อยู่ในโครงการปรับปรุงถนนชนบทความยาวกว่า ๕๐๕ กม. ครอบคลุม ๗ จังหวัดเป้าหมาย  โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย และเงินกู้ยืมจากสาธารณรัฐเกาหลี จากรัฐบาลและกองทุนเพื่อการพัฒนานอร์ดิก2

ฮุน เซน กล่าวในพิธีว่า นี่เป็นอีกก้าวใหม่ในการพัฒนาประเทศ ก่อนนี้เรามีทางเดิน ทางเกวียนแล้วต่อมามีถนนขรุขระ ตอนนี้เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนถนนขรุขระดินแดงไปเป็นถนนลาดยาง ซึ่งเราหวังว่าจะไม่หยุดที่ ๕๐๐ กม. นี้ แต่จะก้าวต่อไปอีกยาวไกล เพราะการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่ ๕๐๐ กม. และมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากถนนนี้ ฮุน เซน กล่าวต่อว่า ตนคิดฝันมาตั้งแต่หลังปี ๒๕๔๓ ที่ประเทศมีสันติภาพเต็มที่ และหลังจากน้ำท่วมนี้ เราได้พยายามสร้างถนนและสะพานเพื่อเชื่อมต่อ ทำให้เศรษฐกิจในชนบทเจริญเติบโต

นายเจีย โซะพารา3 รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนบท เปิดเผยว่า โครงการถนนชนบทที่ต้องสร้างเป็นทางลาดยางมีทั้งสิ้น ๑๙ เส้น อยู่ใน ๗ จังหวัด คือ จ.กำปงจาม จำนวน ๓ เส้น ความยาว ๖๘.๗ กม. จ.กำปงธม จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๖๖.๒ กม. จ.เสียมราฐ จำนวน ๒ เส้น ความยาว ๗๕.๘ กม. จ.กำปงสปือ จำนวน ๒ เส้น ความยาว ๖๙.๓ กม. จ.กำปงชนัง จำนวน ๓ เส้น ความยาว ๗๒.๘ กม. จ.พระตะบอง จำนวน ๓ เส้น ความยาว ๗๒ กม. และ จ.โพธิสัตว์ จำนวน ๕ เส้น ความยาว ๘๐.๖ กม. โดยคัดเลือกจากถนนที่เป็นทางลูกรังเดิมที่มีฐานแข็งแรงมั่นคง รัฐบาลกัมพูชาได้ใช้จ่ายงบประมาณการก่อสร้าง ๗.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินกู้ของธนาคารพัฒนาเอเซีย ๓๕ ล้านดอลลาร์ เงินกู้ของสาธารณรัฐเกาหลี ๒๑ ล้านดอลลาร์ และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยของกองทุนพัฒนานอร์ดิก ๕.๔ ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘.๖๕ ล้านดอลลาร์ ใช้เวลาก่อสร้าง ๓๐ เดือน กำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

--------------------------------------
  1. ពោធិ៍សាត់ []
  2. หรือ กองทุนกลุ่มประเทศนอร์ดิกเพื่อการพัฒนา เป็นกองทุนของกลุ่มประเทศในยุโรปเหนือประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน []
  3. ជា សុផារ៉ា []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.