เขมรออกกฤษฎีกาปลดเกษียณ ๗๕ นายพล

ซีอีเอ็น (๑ ธ.ค. ๕๔) รายงาน นโรดมสีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาออกกฤษฎีกาเกษียณอายุราชการนายทหารระดับสูง ในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา รวม ๗๕ นาย ลงนามตั้งแต่ ๕ พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นนายทหารในระดับพลโท จำนวน ๑๘ นาย ระดับพลตรี จำนวน ๒๕ นาย และพันเอกพิเศษ (พลจัตวา) จำนวน ๓๒ นาย โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อว่าเป็นใครบ้าง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.