เขมรเตรียมช่วยยูเนสโกหลังถูกอเมริกาตัดเงินสนับสนุน

นายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตามรายงานของซีอีเอ็น (๒๐ พ.ย. ๕๔) นายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยที่สนามบินแห่งชาติกรุงพนมเปญ เมื่อ ๑๙ พ.ย. หลังเดินทางกลับจากการร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง ๓-๑๓ พ.ย. ๕๔ ที่กรุงปารีส โดยนายซก อาน ระบุว่า องค์การยูเนสโกประสบปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาตัดงบช่วยเหลือซึ่งคิดเป็น ๒๒ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณว่า ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๗๑ ล้านดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาได้จ่ายแล้วบางส่วนและคงเหลืออีก ๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกตัด

โดยในการประชุม นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการยูเนสโก ได้ตัดโครงการออกจากจำนวนหนึ่งและเรียกร้องชาติสมาชิกให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งนายซก อาน เปิดเผยว่า ตนจะเสนอไปยังฮุน เซน นายกรัฐมนตรี เพื่อประเมินว่ากัมพูชาจะทำอย่างไรได้บ้าง และอาจจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้ยูเนสโก ๒-๓ เท่า จากที่จ่ายในแต่ละปี ซึ่งเป็นเงินที่ไม่มากนัก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website