อันดับความโปร่งใสเขมรร่วง เผยศาลคอร์รัปชันรุนแรงอันดับหนึ่ง

นายเปรียบ กุล ประธานองค์การความโปร่งใส กัมพูชา ซีอีเอ็น (๑ ธ.ค. ๕๔) รายงาน สำหรับ พ.ศ. ๒๕๕๔ กัมพูชาถูกจัดอันดับความโปร่งใสอยู่ที่ ๑๖๔ จากประเทศทั้งหมดเกือบ ๒๐๐ ประเทศ จากที่ปีก่อนหน้าอยู่ที่อันดับ ๑๕๔ ตามการประเมินขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งมีการเผยแพร่ที่โรงแรมซันเร ในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า ก่อนหน้าวันต่อต้านคอร์รัปชันโลก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่  ๙ ธ.ค.

นายเปรียบ กุล1 ประธานองค์การความโปร่งใส กัมพูชา กล่าวว่า การที่กัมพูชาร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่ ๑๖๔ ในด้านการคอร์รัปชันโดยได้คะแนน ๒.๑ ในปีนี้นั้น เนื่องจากมีประเทศใหม่จำนวนหนึ่งถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในการประเมินขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ กัมพูชาไม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากปีก่อน

นายเปรียบ กุล กล่าวว่า ปัญหารุนแรงเกี่ยวกับคอร์รัปชันพัวพันไปถึงคณะผู้บริหาร และกิจการสาธารณะจำนวนหนึ่ง ที่รุนแรงกว่าส่วนอื่น คือ ที่สถาบันศาลซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนั้น คือสถาบันตำรวจและหน่วยงานสาธารณะต่างๆ​

--------------------------------------
  1. ព្រាប កុល []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website