ตัวแทนไทยดอดคุยน้ำมันกับซกอานที่ยูเนสโก

นายซก อาน ในการประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔แหล่งข่าวเปิดเผยกับฟิฟทีนมูฟว่า ในระหว่างการประชุมที่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของไทย ได้พบหารือกับนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการมรดกโลกของกัมพูชา และประธานองค์การปิโตรเลียมกัมพูชา หัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชา ที่ทำเนียบทูตกัมพูชาประจำองค์การยูเนสโก โดยสองฝ่ายได้หารือกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมบนพื้นที่พิพาทอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในอ่าวไทย

แหล่งข่าวระบุว่า หัวหน้าคณะของไทยรับงานตรงจากบุคคลซึ่งหลบหนีโทษจำคุกและเป็นผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ที่ผ่านมา นายซก อาน เปิดเผยว่าได้พบหารือกับหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยซึ่งเป็นตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ให้รายละเอียด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website