เปิดสองเลนนี้สิ

เปิดสองเลนนี้สิ

อันเนื่องแต่ระบบ “การจัดลำดับความสำคัญแบบวิปริต” คิดได้คิดเป็นแต่จะอยากได้พื้นที่ถนนแค่สองเลนในเมืองหลวง ขณะที่การเสียพื้นที่บ้านหนองจานให้แก่เขมรนายคนนี้ไม่ใส่ใจนำพา และขณะที่พื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. ซึ่งเป็นของไทยโดยสมบูรณ์ ขณะปัจจุบันทหารไทยย่างกรายไม่ได้ เข้าไปเมื่อไหร่มียิงถล่มจากเขมร หากว่าระบบคิดของนายคนนี้ไม่วิปริตก็คงเด็กเกินกว่าจะรู้เหตุผลและผิดชอบชั่วดี!

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website