ว่าด้วยเรื่อง ‘สับ-ปลับ’ กำลัง

ว่าด้วยเรื่อง ‘สับ-ปลับ’ กำลัง

ฟิฟทีนมูฟ — บทสรรพสรรหาคำของผู้นำสูงสุดฝ่ายความมั่นคง หลังถกจีบีซีว่าด้วยการถอนทหารตามมาตรการชั่วคราวศาลโลก ออกจากเขตปลอดทหาร ไทย-เขมรประสานเสียงเป็นเอกภาพที่พนมเปญ แต่พอถึงบ้านก็จื๊ดในอกระคายกับคำถอนทหาร พล่านประดิษฐ์คำใหม่ฟังไม่ให้เสีย คนหนึ่งบอกสับเปลี่ยนกำลัง คนหนึ่งบอกปรับกำลังทดแทน เอายังไงล่ะอ๊อด-ตู่? จะคำไหนก็แล้วแต่ ที่แน่ ๆ ไม่มีทหารอยู่ หลายวันก่อนนู้น ผบ.สส. ก็ย้ำมาแล้วว่า ถอนเมื่อไหร่คือเสียดินแดน ปรับ-สับเปลี่ยนกำลังเป็นอย่างไรไม่รู้ ที่รู้ ๆ คือเรื่องนี้มีคน..สับปลับ!

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website