ปรากฏว่า..ผมอยู่ฝั่งนี้ครับ

ปรากฏว่า..ผมอยู่ฝั่งนี้ครับ

อันเนื่องแต่การใช้เวลาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจกว่าครึ่งชั่วโมงยืนยันเป็นปากเป็นเสียงให้กัมพูชาว่าคนไทยทั้ง ๗ ถูกจับในฝั่งกัมพูชา อันเนื่องจาก บัดนี้ปรากฏชัดโดยสิ้นสงสัยแล้วว่า “เวชชาชีวะ” มีจุดอยู่ฝั่งไหน!

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website