คำเตือน: โปรดระวังโรคตอแหลลงตับ ตับ ตับ

คำเตือน: โปรดระวังโรคตอแหลลงตับ ตับ ตับ

ฟิฟทีนมูฟ [เอาฮา] – กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนประชาชนทั่วประเทศ งดเว้นการบริโภคตับทุกประเภท ทั้งตับสดและตับที่ผ่านการปรุงสุกเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๔ กระทรวงฯ ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อ Fiblie liverinsist ในสัตว์เศรษฐกิจทุกประเภท เชื้อดังกล่าวเมื่อระบาดจะฝังตัวและแพร่กระจายในตับสัตว์และมนุษย์ ส่งผลต่อพฤติกรรมก่อให้เกิดอาการพูดจาปลิ้นปล้อน ตอแหล ไม่อยู่กับร่องกับรอย และมักสร้างผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าว มักแสดงออกในทำนองพูดจามีเหตุผล น่าเชื่อถือ ทั้งที่ความจริงเป็นตรงกันข้าม ทั้งนี้ กระทรวงฯ ออกประกาศด่วนและเตรียมออกมาตรการเฝ้าระวัง ควบคู่กับแจ้งเตือนภัยระดับร้ายแรง เนื่องจากตรวจพบว่า ผู้นำประเทศรายหนึ่งติดเชื้อดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า ๒ ปี ..//อันเนื่องแต่พฤติกรรมตอแหล ปลิ้นปล้อนไม่สิ้นสุดของ “ตัวนั้น” ต่อกรณีพิพาทไทย-เขมร (โปรดรับชมพร้อมเพลง “” เพื่อให้ได้ถึงอรรถรส)

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website