บุน ราคี กรี๊ดมะเส็งฮวยเซงเสียหายยับหลังแดงมาเยี่ยม

การ์ตูนวีระ

การ์ตูนวีระ – บุน ราคี กรี๊ดลั่นหลังตรวจสอบความเสียหาย “มะเส็ง” ของ ฮวย เซง ผู้สามี ที่เหลือใช้เพียงน้อยนิด หลังจากพี่น้องร่วมชาติขบวนการควายแดงมากราบเลียถึงถิ่นที่ ..//ควันหลงกรณี

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website