เขมร ขำ-ขำ: คบเขมร

cartoon-weera-090711

ฟิฟทีนมูฟ – การ์ตูน “เขมร ขำ-ขำ” โดย วีระยูเอสเอ ควันหลง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website