คลิป: เสวนาเขาพระวิหารฯ โดย ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์

คลิปวีดีโอและเสียงการเสวนา “แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย” ซึ่งจัดโดย กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ อาคารวุฒิสภา บรรยายโดย ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์ นักวิชาการ ๙ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การปักปันเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ” “แผนที่ฝรั่งเศสทำแต่ฝ่ายเดียว” และ “เส้นเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕๐๕

คลิปเสียง

[podcast]http://blip.tv/file/get/Fifteenmove-837.mp3[/podcast]

ดาวน์โหลด

ลิงค์ยูทูป์

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง:

หมายเหตุ: ขอบขอบคุณทีมบันทึกวีดีโอ วุฒิสภา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website