พายเรือในน้ำลาย

democrat-saliva-boat

อันเนื่องแต่การบริหารงานของรัฐนาวาประชาธิปัตย์ที่ถ้าไม่แก้ปัญหาด้วยน้ำลายก็สร้างปัญหาด้วยน้ำลาย พลิ้ว ตลบตะแลง สารพัดสรรหาเหตุผลใหม่กลบความผิดเดิม ใช้น้ำลายชักจูงชักนำหยิบดีใส่ตัวป้ายชั่วใส่คนอื่น ทว่าไม่เคยสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงตามปากแม้สักเรื่องหนึ่ง เป็นแต่เจื้อยแจ้วจำนรรจาอย่างลูกอีช่างประดิษฐ์คำ ปลิ้นปล้อนให้รอดตัวเฉพาะหน้า ซ่องสุมโจรร้ายปล้นเงินภาษีปล้นทรัพยากร สมคบเพื่อนบ้านรังควานรังแก!

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website