แฟนใหม่

fanmai1

บางคนที่ฝั่งโน้นบอกว่า แต่เมื่อถึงเวลาของผลประโยชน์ชาติเขาทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง ขณะที่บางคนไม่เคยมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อน เขา ต่อเพื่อนใหม่ เขาทรยศต่อแม้กระทั่งชาติและคำพูดของตัวเอง! 

--------------------------------------
  1. กราฟิกและไอเดียโดยหน่อย []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website