ประมวลภาพ: เสวนาแผ่นดินเขาพระวิหารฯ วุฒิสภา

ภาพการเสวนา เรื่อง “แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย” โดย คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (ตึกวุฒิสภา)

การเสวนา "แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย"

คลิกชมภาพการสัมมนา จำนวน ๔๘ ภาพ จากภาพขนาดย่อด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ

หมายเหตุ ขอบคุณช่างภาพ กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา สำหรับภาพบางส่วน (ไม่มีลายน้ำ)

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website