แฟ้มภาพ: สัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๑

ฟิฟทีนมูฟ นำเสนอภาพบรรยากาศการสัมมนา แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-ปัจจุบัน จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา มีวิทยากรร่วมอภิปรายในภาคเช้าสองท่าน คือ ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทนายฝ่ายไทย ในคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ทั้งสองท่านนำย้อนอดีตเหตุการณ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นประเด็นเน้นในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงทิศทางและทางออกของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบัน

ผู้ร่วมสัมมนาเต็มห้องประชุม เกินที่นั่ง

แฟ้มภาพชุดนี้เป็นตอนที่หนึ่ง จำนวน ๓๐ ภาพ จากทั้งหมด ๕๔ ภาพ รับชมภาพขนาดใหญ่โดยคลิกภาพขนาดย่อด้านล่าง

รับชมต่อเนื่องกับแฟ้มภาพ: สัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๒” )

ดาวน์โหลด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.