แฟ้มภาพ: สัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๒

ฟิฟทีนมูฟ – รวมภาพบรรยากาศการสัมมนา แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-ปัจจุบัน ภาคบ่าย ซึ่งประชาชนร่วมแสดงความเห็น ข้อเสนอ ต่อเนื่องกว่าสามชั่วโมง ก่อนปิดการสัมมนา คณะจัดงาน วิทยากร และผู้ร่วมสัมมนาร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา

ชาวบ้าน (แท้ๆ) โบกมือทักทายให้กำลังใจระหว่างเดินทางไปพระวิหาร

แฟ้มภาพชุดนี้เป็นช่วงที่ ๒ จำนวน ๒๔ ภาพ จากทั้งหมด ๕๔ ภาพ รับชมภาพขนาดใหญ่โดยคลิกภาพขนาดย่อด้านล่าง

ย้อนชมภาพการสัมนาภาคเช้าแฟ้มภาพ: สัมมนาแสวงหาความจริงแผ่นดินเขาพระวิหารฯ ๑

ดาวน์โหลด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.