สุขสันต์วันเกิดแด่ฮวยเซง

HBDhunxen

เพื่อนชาวเขมรอวยพรกันยกใหญ่ ด้วยมิตรภาพอันมีต่อกัน ฟิฟทีนมูฟมิอาจแล้งน้ำใจ จึงอำนวยพรอันเนื่องจากครบอายุ ๖๐ ปี ของมิตรรักฮวยเซง และในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ (เขมร)

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website