ฮวยเซงขอยูเนสโกช่วยป้องพระวิหาร—ส่อลากไทยหารือจ่ายค่าความเสียหาย

ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน นายกฯ เขมรขอทูตพิเศษยูเนสโกให้ช่วยเหลือปกป้องปราสาทพระวิหารอย่างจริงจัง และขอให้ลากไทยหารือความเสียหายของปราสาทที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกส่อเล่ห์ให้ไทยจ่ายค่าเสียหาย ส่วนซก อาน ระบุการทำให้ปราสาทเสียหายเป็นอาชญากรรม หวังผู้สังเกตการณ์อาเซียนลงพื้นที่โดยไวเพื่อยูเนสโกจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินความเสียหายและซ่อมแซม

นายโคอิชิโร มัตสึอุระ ทูตพิเศษยูเนสโกระหว่างเข้าพบนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายโคอิชิโร มัตสึอุระ ทูตพิเศษยูเนสโกระหว่างเข้าพบนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายโคอิชิโร มัตสึอุระ ทูตพิเศษยูเนสโกระหว่างเข้าพบนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานว่าระหว่างพบหารือกับนายโคอิชิโร มัตสึอุระ ทูตพิเศษยูเนสโก นายฮุน เซน ได้ขอยูเนสโกให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเพื่อปกป้องปราสาทพระวิหาร ซึ่งถูกทำลายอย่างรุนแรงจากทหารไทย นายฮุน เซน ได้ขอให้มีการหารือระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยกรณีความเสียหายของปราสาท และการหารือนั้นควรจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกที่ปารีสพร้อมการเข้าร่วมของยูเนสโก

นายฮุน เซน ได้บอกกับนายโคอิชิโร มัตสึอุระ ว่าข้อพิพาทพระวิหารไม่ได้มีต้นเหตุมาจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกตามที่ประเทศไทยกล่าวอ้าง แต่มีสาเหตุจากการรุกรานของไทยมากกว่า ขณะที่นายซก อาน ได้บอกกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาการพบพูดคุยและระบุว่านายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้ยกประเด็นการใช้ครัสเตอร์บอมบ์ที่ถูกหวงห้ามของประเทศไทยด้วยเช่น

นายโคอิชิโร มัตสึอุระ บอกกับนายซก อาน ว่ายูเนสโกจะส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเสียหายของปราสาทพระวิหารโดยเร็วที่สุด หลังอาเซียนส่งผู้สังเกตการณ์เข้าประจำพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชา

นายโคอิชิโร มัตสึอุระ เดินทางถึงกัมพูชาช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ โดยจะใช้เวลาเยือนเป็นเวลา ๓ วัน โดยได้เข้าพบนายซก อาน และนายฮุน เซน ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่สำนักนายกรัฐมนตรี และมีแผนเข้าพบกับนายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีต่างประเทศ ตลอดจนจะเข้าพบกษัตริย์สีหมุนี นอกจากนี้เขามีแผนที่จะพบกับตัวแทนยูเนสโกประจำกัมพูชารวมถึงเจ้าหน้าที่ทูต การเดินทางเยือนของนายโคอิชิโร มัตสึอุระ มีเป้าหมายเพื่อหาหนทางในการปกป้องปราสาทพระวิหารซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากประเทศไทย ซึ่งนายซก อาน ระบุว่าความเสียหายเหล่านี้เป็นอาชญากรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา

ตามคำกล่าวของนายซก อาน รัฐบาลกัมพูชาได้จัดประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของประธานอาเซียน ให้นำเสนอรายงานความเสียหายของปราสาทพระวิหารก่อนการเดินทางมากัมพูชาของผู้สังเกตการณ์อาเซียน นายซก อาน หวังว่าอาเซียนจะส่งผู้สังเกตการณ์มายังกัมพูชาโดยเร็วที่สุด ซึ่งยูเนสโกจะได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมายังปราสาท

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website