กษิต ชมแปลง ‘ผักชี’ เขาพระวิหาร

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในดำริ “สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน” บนพื้นที่เขาพระวิหาร อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

กษิตชมแปลงผักชี

หมายเหตุ: เป็นภาพตัดต่อส่อเสียดจ๊ะ แรงบันดาลใจจากรายการบางกอกไนท์ อาทิตย์ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.