ฝันระฟ้าของขอทานเขมร

hun-cursed2

มีต่อ..

building5555

ฉันมีความฝัน แม้จะเป็นขอทานระดับนานาชาติ เรากำลังจะสร้างตึกที่สูงสุดในโลก ..55555+

100902_07

ฮุน เซน ประกาศสร้างตึกระฟ้าสูง 555 เมตร ในกรุงพนมเปญบนพื้นที่เรียกว่าเพชรแห่งพนมเปญ ประเทศขอทานชาวบ้านแร้นแค้นจะก่อสร้างตึกสูงที่ต้องใช้งบก่อสร้างสูงถึง 900 ล้านเหรียญสหรัฐ

TenTallestBuildind

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website