พาชมกองกำลังเขมรบนพื้นที่เขาพระวิหาร

ฟิฟทีนมูฟ ทัวร์” มีความยินดีนำท่านชมกองกำลังทหาร กองทัพภูมิภาคที่ ๔ ของ กัมพูชา บนพื้นที่เขาพระวิหาร พร้อมพิกัด อัตรากำลัง และยุทโธปกรณ์

กองกำลังเขมรบนพระวิหาร

โปรดอย่ารีรอ คลิกชมโดยพลัน…

ต้นฉบับวีดีโอนำมาจาก พาวเวอร์พ้อยต์พรีเซนเตชั่น ประกอบบรรยายเสวนา "แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตร.กม. บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย" ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ — ขอขอบคุณ อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม สำหรับไฟล์ .ppt ต้นฉบับ

ดาวน์โหลด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.