รวมคำแช่งแบบโหด ๆ ฉบับเขมร

hun-cursed11

ช่วงหลายวันที่ผ่านมา ฟิฟทีนมูฟได้ทำการค้นคว้าวิจัยคำแช่งฉบับเขมรจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเขมรหลายท่าน จึงได้รวบรวมมาเป็นเครื่องประดับความรู้ ตามที่เห็นนี้..แล แต่ละอันแต่ละอย่างล้วนโหดร้ายเข้ากับยุคสมัยเป็นที่สุด..เอิง เอย

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website