เขมรโวยประชุมที่อินโดฯล้มเหลว-หารือผู้สังเกตการณ์พรุ่งนี้มีหวังน้อยนิด

ฟิฟทีนมูฟ — สื่อเขมรรายงานการประชุมแก้ปัญหาความขัดแย้งเขตแดนไทย-เขมร ล้มเหลว ชี้นิ้วโทษว่าเป็นเพราะฝ่ายไทย ขณะที่การประชุม GBC ไม่เกิดขึ้นเพราะไทยไม่ยอมไป เขมรระบุมีหวังน้อยนิดในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสามฝ่ายพรุ่งนี้ เรื่องผู้สังเกตการณ์อินโดฯ แต่ส่อเค้าล้มเหลวอีก

นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา และนายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
แฟ้มภาพ นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา และนายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย

สำนักข่าวต้นมะขาม (เดิมอัมปึล) ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ระบุการประชุมเขมร-สยาม ที่อินโดนีเซียล้มเหลว การประชุมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเขมร-สยาม โดยมีอินโดนีเซียเข้าร่วมนั้นไม่ได้รับผลใดเลยเนื่องจากฝ่ายไทย ความล้มเหลวดังกล่าว เนื่องจากการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วม ที่ได้จัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน มีแต่ตัวแทนรัฐมนตรีเท่านั้น ขณะที่การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไม่เกิดขึ้น เนื่องจากฝ่ายไทยไม่เข้าร่วม

แม้เป็นอย่างนั้นก็ตาม เจ้าหน้าที่ในรัฐบาลกัมพูชายังมีความหวังเล็กน้อยที่สุดสำหรับการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสาม กัมพูชา ไทย และอินโดนีเซีย ในวันที่ ๙ เมษายน ที่การส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมายังพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ควรต้องถูกนำมาหารือในการประชุม แต่เห็นแล้วว่าอาจล้มเหลวอีกเพราะฝ่ายไทย

โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา นายโกย กวง ได้กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมเป็นเวลา ๒ วัน ประสบความล้มเหลว ขณะที่การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไม่ได้เกิดขึ้นสาเหตุเพราะฝ่ายไทย นอกจากนี้ ที่ได้ยืนยันว่ามีความเห็นชอบต่อประเด็นทั้ง ๓ ในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม โดยเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศสยามได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทั้งสองฝ่ายได้ข้อตกลง ๓ ประเด็น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website