แล้วเราก็แต่งงานกัน

mou43/jbc Wedding1

เมื่อรักหักเหลี่ยม .. เมื่อรักสุกงอม.. สุดท้ายก็ได้แต่งงานกัน และพลันที่ไม่ได้ดั่งใจเมีย

--------------------------------------
  1. กราฟิกและไอเดียโดยหน่อย []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website