แฟ้มภาพ: ภาคีฯ ฟ้องศาลแพ่งขับไล่ ‘ฮุน เซน’ พ้นเขาพระวิหาร

๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ – ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีเขาพระวิหาร นำโดย อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม พร้อมทีมทนาย นำโดยคุณวีรา ชัยฤทธิไชย ยื่นฟ้อง สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน กับพวกรวม ๓ คน ประกอบด้วย นายฮอร์ นัม ฮง และนายซก อาน พร้อมคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฯ ในฐานความผิดละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ บุกรุก ขับไล่ เพิกถอนนิติกรรม เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๓๑๗/๒๕๕๒

อ.เทพมนตรี และ คุณวีรา (ทนาย)

คลิกชมภาพขนาดใหญ่จากตัวอย่างภาพขนาดย่อด้านล่าง

ดาวน์โหลดภาพ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website