วีดิทัศน์: แสวงหาความจริง แผ่นดินเขาพระวิหารฯ (ฉบับแก้ไข)

วีดิทัศน์ ประกอบการเสวนา “” จัดโดย โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์ปราสาทพระวิหาร วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒  ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

แสวงหาความจริง : แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๐๕-ปัจจุบัน” 

รับชมวีดิทัศน์ประกอบการสัมมนา ความยาว ๑๗ นาที ได้จากด้านล่าง

ลิงค์รับชมบนยูทูป

ดาวน์โหลด

ขอบคุณ: ช่างภาพเอเอสทีวี เอื้อเฟ้อภาพการเยือนเขาพระวิหาร น้องบอย วิทยุผู้จัดการสำหรับการผลิตดีวีดี พี่สุนทร อีกาปากเหล็ก เสียงพากษ์

หมายเหตุ: เป็นวีดิทัศน์ฉบับแก้ไขและนำฉายในงานสัมมนา ฉบับถูกต้องสมบูรณ์จะนำเสนอภายหลัง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website