เขมรออกสกู๊ปสถานการณ์เขตแดนไทย-เขมร ตอน ๑

สำนักข่าวต้นมะขาม (เดิมอัมปรึล – เดิมปรึล) ของกัมพูชาออกสกู๊ปสถานการณ์เขตแดนไทย-กัมพูชา ตอนที่ ๑ เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นบทวิเคราะห์ทั้งสถานการณ์เขตแดน ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งความเคลื่อนไหวในประเทศไทย สกู๊ปดังกล่าวบรรยายด้วยภาษาเขมรซึ่งอาจฟังไม่รู้เรื่อง แต่กระนั้นลำดับภาพอาจพอทำให้เห็นอะไรบ้างอย่าง

ประเด็นเล็ก ๆ ประเด็นหนึ่งคืที่น่าสนใจคือภาพอินเสิร์ตในหลายช่วงตอนเป็นภาพจากเอเอสทีวี ซึ่งสะท้อนว่าสือกัมพูชาหรืออาจหมายรวมถึงรัฐบาลกัมพูชาติดตามช่องทีวีดาวเทียมของไทยช่องนี้อย่างใกล้ชิดที่เดียว

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website