ศ.ดร.สมปอง และ อ.ปราโมทย์ รายการสภาท่าฯ คุยประเด็นพระวิหาร การแทรกแซงของยูเอ็นและอาเซียน

รายการสภาท่าพระอาทิตย์ เอเอสทีวี วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เชิญสองผู้อาวุโสเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความคิดความเห็น ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล ผู้เชียวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยโกลเดนเกท ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และ อาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ ปราชญ์และนักคิดคนสำคัญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคุณปานเทพ พัวพงษ์พัน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล อ.ปราโมทย์ นาครทรรพ รายการสภาท่าพระอาทิตย์

ต่อกรณีการยื่นมือเข้ามาแทรกแซงของเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการยูเอ็นนั้น ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ได้ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองคนสองอค์กร ทำผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ผิดมารยาท ไม่รู้บทบาทหน้าที่ในตำแหน่ง สถานะของตัวเอง ไม่รู้กฏหมายระหว่างประเทศ ขาดที่ปรึกษาทางกฎหมาย ขณะที่ อาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ ได้ให้คำจำกัดความที่ตรงไปมาอย่างยิ่งว่าพฤติกรรมของทั้งสองบุคคล สององค์กรนั้น “เสือก” ในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่  อ.ปราโมทย์ ได้ให้ความเห็นอย่างสำคัญต่อของท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทย เกี่ยวกับกรณีพิพาทเขตแดนไทย-เขมรไว้ว่า เรื่องอธิปไตยไม่ใช่เรื่องประณีประนอม ไม่ใช่เรื่องปองดอง สำหรับการที่กัมพูชารุกล้ำดินแดน ศ.ดร.สมปอง ให้ความเห็นว่าต้องใช้กำลังทหารผลักดันออกไป หากนิ่งเฉยถือว่ายอมรับ

ทีมมงานฟิฟทีนมูฟ นำภาพบบรรยากาศในห้องรับรองก่อนเข้ารายการ และภายในห้องส่งมาฝาก

ห้องรับรองก่อนออกรายการ
ห้องรับรองก่อนออกรายการ
ห้องส่ง รายการสภาท่าพระอาทิตย์ เอเอสทีวี
ห้องส่ง รายการสภาท่าพระอาทิตย์ เอเอสทีวี
ห้องส่ง รายการสภาท่าพระอาทิตย์ เอเอสทีวี
อ.ปราโทย์ นาครทรรพ
ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล
คุณปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล
ระหว่างรายการสภาท่าพระอาทิตย์
ระหว่างรายการสภาท่าพระอาทิตย์
ระหว่างรายการสภาท่าพระอาทิตย์

คลิปวีดีโอรายการสภาท่าพระอาทิตย์ ทีมงานจะเร่งนำเสนอ ในลำดับถัดไป

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.