คลิปเสียงสัมภาษณ์ ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ รายการชั่วโมงข่าว

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับ ๙ สถาบันไทยคดีศึกษา นักวิชาการและผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการชั่วโมงข่าว (News Hour) เอเอสทีวี นิวส์วัน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ขยายความบทความ “ขณะนี้พวกเราทุกฝ่ายจะร่วมมือกันพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทย

[podcast]http://www.15thmove.net/files/2009/09/walwvipa_newshours52sept364.mp3[/podcast]

หมายเหตุ คลิปเสียงความยาว ๓๙.๓๑ นาที ช่วงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เริ่มนาทีที่ ๗

ดาวน์โหลดคลิปเสียง

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.