คลิปเสียดสี “เทพ วง” สังฆราชเขมร

ฟิฟทีนมูฟ — ต่อกรณี ผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม พร้อมถล่มสนธิ ลิ้มทองกุล ข้ามสันปันน้ำมายังฝั่งไทยของสมเด็จพระอัครมหาสังฆราช เทพ วง ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ สังฆราชคาบไปป์ผู้นี้มีกรณีอันไม่เป็นที่ยอมรับจากชาวเขมรทั้งและในประเทศและต่างแดนอยู่มากมายหลายกรณี เมื่อออกมาขยับตัวจึงถูกกระแสตอบโต้อีกครั้ง บล็อกเกอร์ชาวเขมรคนหนึ่งนำวีดีโอล้อเลียนพระเทพ วง ซึ่งเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ชื่อ “Tep Vong Betrayed Buddha and the Nation” หรือเทพ วง ทรยศต่อพระพุทธเจ้าและชาติ ทำโดยผู้ที่ใช้ชื่อว่า lovecheasim มาโพสต์อีกครั้ง คลิปดังกล่าวพูดถึงกรณีของพระเทพ วง กับการประท้วงของพระชาวขะแมร์กร็อม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website