ไทยเข้มแข็งแล้ว..โว้ย (Before & After)

Before

ไทยอ่อนข้อ

After

ไทยเข้มแข็งแล้วโว้ย

พรุ่งนี้อย่าเปลี่ยนอีกนะ..เฟ้ยย!!

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website