ไปตามเพื่อนฮุนมารับทีดิ

รายงานข่าวว่า “หมาสองราง” โดยเครื่องบินส่วนตัวลงจอดที่สนามบินทหารในกรุงพนมเปญ ตอบรับคำเชิญของ “คู่หูทรราช” สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน เป็นที่ปรึกษารัฐบาลและบรรยายพิเศษให้กับนักธุรกิจกรรมพูชา

วานนี้ Times Online

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website