จรกา..มันเป็นขี้ข้าฮวยเซง

จรกา..มันเป็นขี้ข้าฮวยเซง

อันเนื่องแต่เทพ “จรกา” มันประพฤติตนเป็นขี้ข้าฮวย เซง ..รูปชั่ว ตัวดำ ตาถลน เบ่งกร่าง ประพฤติทรามนิยม “สวมตอ” ทั้งผลประโยชน์ต่อเนื่องจากเจ้ากือนาและบรรดาภรรยาเพื่อนฟ้อง และเขาแพง เลวระยำต่ำทรามกว่าสัตว์การเมืองในยุคสมัยใด แต่ละวันถลนหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าพวก ทำความพินาศ “จิบหาย1 ” ให้ชาติบ้านเมือง

ของแถม เพลง “จรกา” ของเศก ศักดิ์สิทธิ์

--------------------------------------
  1. ภาษาเขมร ตรงกับภาษาไทยว่า “ชิบหาย” []

About the Author

n/oi

เชี่ยวชาญในงานผลิตสื่อหลากชนิด รับผิดชอบงานกราฟฟิค ภาพล้อและรับหน้าที่บรรณาธิการ

Visit Website