ที่มาร้านค้าเขมรบนเขาพระวิหาร

มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งข้อพิพาทรุกล้ำอธิปไตย กรณีร้านค้าและตลาดของชาวเขมรบนพื้นที่เขาพระวิหาร ทั้งข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายฯ และองค์กรอื่น เช่น พันธมิตรฯ ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผลักดันราษฎรชาวเขมรที่ปลูกบ้านเรือนและร้านค้าออกจากพื้นที่ พร้อมการถอนกำลังของทั้งสองฝ่ายตามข้อตกลงชั่วคราว

ตลาดเขมรบนเขาพระวิหาร

คำถามที่อาจเป็นข้อสงสัยของใครหลายคน คือ แล้วตลาดแห่งนี้มาอยู่บนพื้นที่นี้ได้อย่างไร มาตอนไหน และทำไมรุกล้ำอยู่บน “แผ่นดินไทย”

รายการคนในข่าว เอเอสทีวี นิวส์วัน เมื่อคืนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ โดยคุณปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ เหตุเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ที่ร้านค้าตั้งอยู่รายรอบตัวปราสาท ต่อมาทางการไทยเองที่ร่วมกันขยับลงมาเรื่อย ๆ กระทั่งถึงที่ตั้งปัจจุบัน ในเขตอุทยานเขาพระวิหารของไทย และเมื่อเร็ว ๆ นี้ การปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา (ตามข่าว) ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ร้านค้า ซึ่งกัมพูชากำลังเร่งปลูกสร้างใหม่

ชมวีดิโออธิบายความเป็นมาของร้านค้าชาวเขมร พร้อมแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

ดาวน์โหลด

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.