ฮวย เซง ส่งหนังสือร้องมนตรีความมั่นคงประชุมด่วน

ฟิฟทีนมูฟ — หลังออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์หลักทุกช่องของกัมพูชาและเปิดมิวสิควีดีโอบุน รานี นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นแห่งสหประชาติขอให้เรียกประชุมด่วนเพื่อหยุดยั้งการรุกรานจากไทย โดยอ้างว่าเป็นการคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค

หนังสือร้องเรียนของฮุน เซน ส่งไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นแห่งสหประชาติขอให้เรียกประชุมด่วนหนังสือร้องเรียนของฮุน เซน ส่งไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นแห่งสหประชาติขอให้เรียกประชุมด่วน
หนังสือร้องเรียนของฮุน เซน ส่งไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นแห่งสหประชาติขอให้เรียกประชุมด่วน ลงวันที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๔ (คลิกเพื่อดูขนาดใหญ่)

เนื้อความในจดหมายเป็นการ รัฐมนตรีต่างประเทศ โดยเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ว่าไทยรุกรานโดยยิงอาวุธหนักหลายชนิดเข้าใส่เขตกัมพูชาโดยเฉพาะปราสาทพระวิหาร และที่อื่น ๆ เช่น ตาเส็ม ช่องคานม้า ภูมะเขือ ด้วยความรีบเร่งจนระบุขนาดกระสุนปืนใหญ่และใส่เครื่องหมายจุดภาคผิด การรุกรานอย่างหนักหน่วงรุนแรงของไทยสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษย์ ปราสาท และทรัพย์สินอื่่น กระสุนตกในเขตกัมพูชาไกลถึง ๒๐ กิโลเมตร ฮุน เซน อ้างไทยละเมิดกฎบัตรสหประชาติ สนธิสัญญาทางไมตรีและความร่วมมือ และความตกลงสันติภาพปารีส อ้อนว่าขณะเขียนจดหมายยังถูกไทยยิงใส่ไม่หยุด สรุปสุดท้ายเรียกร้องให้เปิดการประชุมเร่งด่วนคณะมนตรีเพื่อหยุดยั้งไทย และขอให้เวียนหนังสือถึงทุกชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ..ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงตรงตัว ดังนี้

——————————————————-

พนมเปญ, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

    อ้างถึงหนังสือของ ถึง ฯพณฯ ผมปรารถนานำความสนใจของท่านมายังสถานการณ์เลวร้ายสุดที่พรมแดนระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้:

    อีกครั้งหนึ่ง แม้จะมีการเจรจาของผู้บัญชาการในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อหยุดยิง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ เวลา ๑๘.๒๐ น. ทหารไทยรุกรานอย่างเต็มพิกัดต่อกัมพูชา ใช้อาวุธหนักซึ่งรวมถึงกระสุนปืนใหญ่ ๑๐๕, ๑๒๐ , ๑๓๐ ๑๕๕ จำนวนมาก ยิงเข้าใส่ปราสาทพระวิหาร มรกดโลก พื้นที่ตาเส็ม ช่องคานม้า และภูมะเขือ และที่อื่น  กระสุนปืนใหญ่ไทยได้ถูกยิงลึกเข้ามา ๒๐ กิโลเมตร ในเขตกัมพูชา

    ขณะผมเขียนหนังสือนี้ถึง ฯพณฯ ทหารไทยยังคงยิงอาวุธหนักเข้ามาในเขตกัมพูชา

     การโจมตีสดใหม่โดยทหารไทยนี้ยังผลให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์จำนวนมาก และทำลายปราสาทพระวิหารเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น

     การกระทำรุกรานซ้ำต่อกัมพูชาโดยไทยละเมิดเครื่องมือทางกฎหมายดังต่อไปนี้:

     ๑. ข้อ ๒.๓, ๒.๔ และ ๙๔.๑ ของกฎบัตรสหประชาชาติ

     ๒. สนธิสัญญาทางไมตรีและความร่วมมือ (TAC) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ ๒ ซึ่งกัมพูชาและประเทศไทยเป็นภาคี มีดังนี้:

    • มีความเคารพต่อกันในความเป็นเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติของทุกชาติ
    • ยุติความแตกต่างและข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
    • สละสิทธิที่จะคุกคามหรือใช้กำลัง

     ๓. ข้อตกลงซึ่งคำนึงต่ออธิปไตย ความเป็นเอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่อาจล่วงล้ำ ความเป็นกลาง ความเป็นเอกภาพของชาติของกัมพูชา ข้อ 2.2c, 2.2d ของข้อตกลงสันติภาพปารีส ในปี ค.ศ.๑๙๙๑

     ต่อการรุกรานอย่างหนักหน่วงร้ายแรงล่าสุดโดยประเทศไทยนี้ซึ่งคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค  ผมเรียกร้องอย่างจริงจังให้ ฯพณฯ เปิดการประชุมด่วนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อที่จะหยุดยั้งการรุกรานของประเทศไทย กระผมจะพึงใจอย่างสูงหาก ฯพณฯ จะนำเวียนหนังสือนี้ไปยังทุกชาติสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นแห่งสหประชาชาติในฐานะเอกสารอย่างเป็นทางการ

     ฯพณฯ โปรดรับ เป็นหลักประกันต่อการความวิตกกังวลอย่างสูงสุดของกระผมและด้วยความเคารพ

ฮุน เซน

——————————————————-

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website