ภาคีฯ เคลื่อนค้านร่างข้อตกลงชั่วคราวและเร่งรัฐปกป้องอธิปไตย

ภาคีเครือข่ายฯ เคลื่อนไหวให้รัฐบาลระงับยับยั้งการนำร่างข้อตกลงชั่วคราวกับกัมพูชา ซึ่งซ่อนนัยยะเอื้อให้กัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารได้โดยสมบูรณ์ เข้าขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลและกองทัพถอนกำลังออกจากพื้นที่เขาพระวิหาร และให้ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในช่วงสาย วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

สื่อมวลชนทำข่าวความเคลื่อนไหว

โดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวในส่วนของนักวิชาการ ภาคีฯ ยื่นหนังสือต่อกระทรวงกลาโหม การเคลื่อนไหวส่วนประชาชนรวมตัวเรียกร้องที่หน้ารัฐสภา เคลื่อนตัวยื่นหนังสือข้อเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล และต่อกองทัพบก ที่กองบัญชาการกองทัพบก


เลือกชมภาพจากทั้งหมด ๓๙ ภาพ โดยคลิกที่รูปขนาดย่อด้านล่าง


ดาวน์โหลดภาพ

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website